เครื่องประกอบข้องอ รุ่น DCP

ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า

เป็น เครื่องประกอบข้องอ เครื่องรีดร่องท่อลมเพื่อ่เพิ่มความแข็งแรง โดยไม่ต้องพับกากบาท มีความสวยงามและได้มาตรฐานสากล

Description

There are electric and hydraulic type, both of which have two functions: one is used to process single and double hem, and the other is used to press and connect.

Specification

Folding Samples

Video