ผลงาน การติดตั้งเครื่องตัดเลเซอร์

เครื่องตัดเลเซอร์
ยี่ห้อ : HSG
รุ่น : HS-B3015
สถานที่ : อำเภอวังน้อย อยุธยา
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เครื่องตัดเลเซอร์
ยี่ห้อ : HSG 
รุ่น : HS-M3015C
สถานที่ : ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี  
ประเภทธุรกิจ : ร้านรับจ้างตัดพับ

เครื่องตัดเลเซอร์
ยี่ห้อ : HSG 
รุ่น : HS-Z1390M
สถานที่ : อำเภอเมือง นครปฐม
ประเภทธุรกิจ : มหาวิทยาลัย

เครื่องตัดเลเซอร์
ยี่ห้อ : HSG
รุ่น : HS-B3015
สถานที่ : อำเภอวังน้อย อยุธยา
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เครื่องตัดเลเซอร์
ยี่ห้อ :  Bodor 
รุ่น :  i5
สถานที่ : เทพารักษ์ สมุทรปราการ 
ประเภทธุรกิจ :ผลิตป้ายเนมเพลท