TTL Engineering Systems

เครื่องอเนกประสงค์

เครื่องตัด พับ ม้วน สมารถตัดเหล็ก พับเหล็ก ม้วนเหล็ก ทั้ง 3 อย่างในเครื่องเดียว ประหยัดที่ตั้ง ขนย้ายสดวก มีให้เหลือกหลายหลายรูปแบบตามต้องการของลูกค้า

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์