TTL Engineering Systems

เครื่องม้วนระบบไฟฟ้า

เครื่องม้วนระบบไฟฟ้า แบบ 3 ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งทำจากเหล็กคุณภาพดี สามารถปรับลูกกลิ้งได้ตามต้องการ มีปุ่มกดฉุกเฉินและเซฟตี้สวิทซ์รอบตัวเครื่อง

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

error: Content is protected !!