TTL Engineering Systems

ผลงานการติดตั้งเครื่องไสร่องวี - วีคัท

เรากำลังจะลงผลงานการติดตั้งเครื่องไสร่องวี – วีคัท ในเร็ว ๆ นี้

เครื่องตัดเลเซอร์

  • รุ่น Bodor / F1530T / 1,000w IPG
  • ประเภทธุรกิจ : แปรรูปโลหะ