ผลงานการติดตั้งเครื่องตัดโลหะ

เครื่องตัดไฮดรอลิค

  • รุ่น TTL SHEAR 6x3200
  • ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเหล็กแปรรูป

เครื่องตัดไฮดรอลิค

  • รุ่น TTL SHEAR 4x3200
  • ประเภทธุรกิจ : ผลิตสายพานลำเลียง

เครื่องตัดไฮดรอลิค

  • รุ่น TTL SHEAR 6x3200
  • ประเภทธุรกิจ : รับทำโฆษณา