ผลงานการติดตั้งเครื่องตัดโลหะ

เครื่องตัดไฮดรอลิค

 • รุ่น TTL SHEAR 6x3200
 • ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเหล็กแปรรูป

เครื่องตัดไฮดรอลิค

 • รุ่น TTL SHEAR 4x3200
 • ประเภทธุรกิจ : ผลิตสายพานลำเลียง

เครื่องตัดไฮดรอลิค

 • รุ่น TTL SHEAR 6x3200
 • ประเภทธุรกิจ : รับทำโฆษณา

เครื่องตัดไฮดรอลิค

 • รุ่น TTL SHEAR 11K-6x2500
 • ประเภทธุรกิจ : รับกลึงโลหะ
 • สถานที่ : ศรีราชา, ชลบุรี

เครื่องตัดไฮดรอลิค

 • รุ่น TTL SHEAR 11K-6x3200
 • ประเภทธุรกิจ : ผลิตงานตามแบบ
 • สถานที่ : เมือง, นนทบุรี

เครื่องตัดไฮดรอลิค

 • รุ่น TTL SHEAR 11K-6x2500
 • ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องจักรกล
 • สถานที่ : เมือง, นนทบุรี

เครื่องตัดไฮดรอลิค

 • รุ่น TTL SHEAR 11K-6x3200
 • ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
 • สถานที่ : หนองแค, สระบุรี