ผลงานการติดตั้งเครื่องผลิตท่อส่งลม

เครื่องผลิตท่อสไปรัล

 • รุ่น LXA-85
 • ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งระบบระบายอากาศ

เครื่องรีดร่อง

 • รุ่น DB4
 • ประเภทธุรกิจ : รับเหมา

เครื่องรีดร่อง

 • รุ่น DB4
 • ประเภทกิจการ : ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

เครื่องรีดหน้าแปลน

 • รุ่น LTA-12A
 • ประเภทกิจการ : ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

เครื่องพับมือโยก

 • รุ่น YC-1380LTA
 • ประเภทกิจการ : ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

เครื่องรีดตะเข็บ

 • รุ่น LD4C
 • ประเภทกิจการ : ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

เครื่องล้มตะเข็บแนวดิ่ง

 • รุ่น HCH-1550J
 • ประเภทกิจการ : ผลิตท่อลม