TTL Engineering Systems

/Metal Stamping Machine

เครื่องปั้มโลหะ Press machine โครงสร้างแข็งแรง ลดการโก่งตัวของโลหะ ระบบมีความแม่นยำสูง ชิ้นงานออกมาสวยได้มาตรฐาน ใช้งานง่าย ปลอดภัยเพราะระบบมีความน่าเชื่อถือสูง

Showing all 2 results