TTL Engineering Systems

TTL Laser Cutting Machine

เครื่องเลเซอร์ตัดโลหะ Laser Cutting Machine

(TTL Laser)

เครื่องตัดเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตัดงานประเภท Mild Steel , Aluminum , Stainless Steel , Zinc , Steel plate , Metal work ฯลฯ แข็งแรงทนทาน ดีไซน์สวยทันสมัย ระบบซอร์ฟแวร์ใช้งานง่าย ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี มีหลายรุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมของสเปคงาน

Showing all 10 results